טבלת הרכבה – סוכת מהדרין ברזל

תרשים מבנה הסוכה מידות
(במטר)
עמודי גובה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי הארכה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי רוחב
1.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.0 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
3.0 מטר
(בודד)
היקף הסוכה (במטרים)
  2 X 1.5 4   10 7     7.2
  2 X 2 4     17     8.2
  2.5 X 2 4     10 7   9.2
  3 X 2 4     10   7 10.2
  3 X 3 4         17 12.2
  3 X 4 4 2   14   10 14.2
  5 X 4 4 4   20 14   18.4
  6 X 6 4 4       34 24.4