טבלת הרכבה – סוכת מהדרין

תרשים מבנה הסוכה מידות
(במטר)
עמודי גובה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי הארכה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי רוחב
1.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.0 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
3.0 מטר
(בודד)
חבילת חבלים
(3 חבלים)
היקף הסוכה (במטרים)
  2 X 1.5 4   6 5     1 7.2
  2 X 2 4     11     1 8.2
  2.5 X 2 4     6 5   1 9.2
  3 X 2 4     6   5 1 10.2
  3 X 3 4         11 1 12.2
  3 X 4 4 2   10   6 1 14.2
  5 X 4 4 4   12 10   1 18.4
  6 X 6 4 4       22 1 24.4