בד לפי גודל סוכה

לפי שתי אפשרויות דפנות בודדות ובד היקפי

מידות
(במטר)
דופן
עם דלת
2.00
(בודד)
דופן
עם דלת
3.00
(בודד)
דופן
1.5
(בודד)
דופן
2.0
(בודד)
דופן
2.5
(בודד)
דופן
3.0
(בודד)
היקפי
8.2
היקפי
10.2
היקפי
12.2
היקפי
14.2
היקף הסוכה (במטרים)
2 X 1.51 21  1   7.2
2 X 21  3  1   8.2
2.5 X 21  12  1  9.2
3 X 21  1 2 1  10.2
3 X 3 1   3  1 12.2
3 X 4 1 4 1   114.2
5 X 412 5  11  18.4
6 X 6 1   7  2 24.4