טבלת הרכבה – סוכת מהדרין ברזל

תרשים מבנה הסוכהמידות
(במטר)
עמודי גובה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי הארכה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי רוחב
1.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.0 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
3.0 מטר
(בודד)
היקף הסוכה (במטרים)
 2 X 1.54 107  7.2
 2 X 24  17  8.2
 2.5 X 24  107 9.2
 3 X 24  10 710.2
 3 X 34    1712.2
 3 X 442 14 1014.2
 5 X 444 2014 18.4
 6 X 644   3424.4