טבלת הרכבה – סוכת מהדרין

תרשים מבנה הסוכהמידות
(במטר)
עמודי גובה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי הארכה
מסורת מחוזק
(בודד)
עמודי רוחב
1.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.0 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
2.5 מטר
(בודד)
עמודי רוחב
3.0 מטר
(בודד)
חבילת חבלים
(3 חבלים)
היקף הסוכה (במטרים)
 2 X 1.54 65  17.2
 2 X 24  11  18.2
 2.5 X 24  65 19.2
 3 X 24  6 5110.2
 3 X 34    11112.2
 3 X 442 10 6114.2
 5 X 444 1210 118.4
 6 X 644   22124.4