כמות סכך ולייסטים לפי גודל סוכה

מידות
(במטר)
סכך 3.1X1.6
(בודד)
סכך 2.1X2.1
(בודד)
סכך 2.1X2.6
(בודד)
סכך 3.1X2.1
(בודד)
לייסט
אורך 3.3
(בודד)
לייסט
אורך 4.2
(בודד)
לייסט
אורך 5.2
(בודד)
חבקים
2 X 1.5 1  4   
2 X 2 1  4   
2.5 X 2  1 4   
3 X 2   16   
3 X 32   6   
3 X 4   244  
5 X 4  2  1010 
6 X 6   6