חודש: יוני 2019

  • ארבעת-המינים

    ארבעת המינים

    ארבעת המינים הם ארבעה צמחים שהתורה מצווה על נטילתם בחג הסוכות. מה הם ארבעת המינים? חז”ל מזהים אותם כאתרוג, לולב, הדס וערבה זיהוי המינים תאמר “פרי מעץ”, דהיינו שטעם הפרי כטעם העץ; והאתרוג הוא פרי שטעם עצו כטעם פריו. המילה “הדר” מזכירה “דיר”, שמאכסן בו גדולים עם קטנים, כמוהו כעץ האתרוג, אשר בו יש פירות
  • האושפיזין

    האושפיזין

    מי הם האושפיזין האושפיזין = אורחים על פי הקבלה, בכל יום של חג הסוכות באים שבעה אורחים מיוחדים לסוכתם של כל אחד ואחת. הכוונה היא הן לאורחים “פיזיים” שמזמינים לסוכה והן לאורחים הרוחניים – שבעת הרועים. בעזרת החיבור לכל אחד מהאושפיזין, כל אחד ביומו אנחנו יכולים להעמיק את האמונה ולהתחבר לאותן המידות שכל אחד מהאושפיזין