43

התמונות להמחשה בלבד

עמוד גובה – מסגרת – 2.10

“סוכות נצרים” משווקת ברזלים/מוטות בחבילות שונות.
החבילות כוללות עמודי גובה, עמודי הארכה, מוטות רוחב.

42.0

כמות