43

התמונות להמחשה בלבד

עמוד גובה – 2.30

“סוכות נצרים” משווקת ברזלים/מוטות בחבילות שונות.
החבילות כוללות עמודי גובה, עמודי הארכה, מוטות רוחב.

46.0

כמות