תיק-לסוכה-פתוח

תיק לסוכה

תיק על גלגלים לאחסון הסוכה

תיק עמיד וחזק לאחסון ושמירת הסוכה

299.0

כמות