גם אתם שמעתם את השם 'הושענא רבה' אבל אתם לא יודעים בדיוק מה זה היום הזה ולמה הכוונה? אנחנו כאן כדי לייצר סדר ולספר לכם על יום מיוחד במינו. הושענא רבה בארמית פירושו 'הושענא הגדול'. שם זה הוא כינוי ליום השביעי והאחרון של חג סוכות (הידוע גם בתור היום השישי של חול המועד סוכות) החל בכ"א בתשרי. בספר הזוהר נאמר על הושענא רבה כי: "ביום השביעי של חג [הסוכות] הוא סוף דין העולם ופתקים יוצאים מבית המלך". בעקבות הכתוב בספר הזהור התפשט הביטוי האמרי: כך פשט האיחול "פתקא טבא" [=פתק טוב] בארמית או באידיש "א גוטן קוויטל." מה קרה ביום הזה? אוקיי, אז עכשיו אתם וודאי שואלים את עצמכם מה כל כך מיוחד ביום הזה. בימינו אנו, המצוות המרכזיות בחג סוכות כוללות את נטילת ארבעת המינים ואת הישיבה בסוכה. אבל פעם, בימי בית המקדש, הייתה נהוגה מצווה נוספת שנקראה 'מצוות הערבה'. חוץ מהערבה המפורסמת מארבעת המינים, היו נוהגים להציב גם ענף ערבה גבוה ליד המזבח בבית המקדש. סביב ענף זה היו הכוהנים מסתובבים ומתפללים: "אנא ה', הושיעה נא' או 'אני והוא הושיעה נא'. בימי סוכות היו הכוהנים מקיפים את המזבח רק פעם אחת, ואילו ביום השביעי היו מקיפים אותו לא פחות משבע פעמים. ומה עושים בהושענא רבה בימינו? ישנם רבים הנוהגים להישאר ערים בליל הושענא רבה וללמוד בתורה. אחד המנהגים הנפוצים הוא קריאת חומש דברים ולאחר מכם קריאה כל ספר תהילים, שמתבצעת רק לאחר החצות הלילה. בכל יום בחג הסוכות במעמד תפילת השחרית, לזכר מנהג הקפת המזבח בידי הכוהנים בבית המקדש, נוהגים להקיף את בימת בית הכנסת פעם אחת ולהתפלל תפילה הנקראת 'הושענות' שמבוססת על תפילת הכוהנים בבית המקדש. בהושענא רבה ההקפה מתבצעת לא פחות משבע פעמים ומתווספות תפילות לפרנסה טובה, לגשמי ברכה ועוד. לזכר מצוות ערבה במקדש, כמסתיימת תפילת 'הושענות', נוהגים לקחת 5 ערבות אגודות ולחבוט אותן בקרקע 5 פעמים. יש הסוברים שיש להקפיד לחבוט בקרקע שאינה מרוצפת ויש שאין מקפידים על כך. ההקפדה על המספר 5 (5 ערבות ו-5 חבטות) היא מאוחרת ולפי הקבלה ויש שאין מקפידים עליה. אחר הצהריים מנהגים נוספים שקיימים מנהג אחד שקיים הוא התרת אגד הלולב. בתחילת חג הסוכות אוגדים יחדיו שלושה מארבעת המינים, את הלולב, ההדסים והערבות. ישנן מסורות שונות לפיהן הלולב עצמו נאגד גם לכל אורכו. ביום הושענא רבה נוהגים להתיר את האגד של הלולב עצמו. מנהג הוא פרידה מן הסוכה – לקראת סוף החג, נוהגים להיפרד מן הסוכה על ידי אכילת ארוחה קלה בתוכה. בחו"ל נפרדים מן הסוכה יום לאחר הושענא רבה, בשמיני עצרת. פתקא טבא לכולם!